Người trẻ nên mua nhà hay không?

Cứ văn vở mãi cũng chán, thôi thì hôm nay làm toán cho đỡ nhức đầu vậy. Bài toán mà tất cả mọi người sẽ phải tính đến – mua nhà. Vì sao người trẻ không nên mua nhà? Giả sử bạn đang 30 tuổi và vừa mới lập gia đình. Sau 7-8 năm lăn … Đọc tiếp