Tuổi trẻ chưa trải sự đời

Tôi viết bài này với mục đích tâm sự là chính và mong muốn nhận được sự chia sẻ, góp ý, giao lưu và học hỏi từ mọi người là chủ yếu. Không phải tôi lên đây để than phiền, khoe khoang hay kể lể gì đâu nhé. Mở đầu bằng một, vài câu hỏi … Đọc tiếp