Kỷ luật thép của người Đức trong công việc

Với kỷ luật thép, làm ra làm chơi ra chơi, người dân Đức chỉ làm 35 giờ mỗi tuần nhưng nước Đức lại là nơi có năng suất làm việc cao vượt trội so với các quốc gia khác. Nước Đức đang giữ vai trò là đầu tàu kinh tế ở châu Âu, là quốc … Đọc tiếp